Reforma edukacji

Reforma edukacji

nierówności

Anton Ambroziak
24 kwietnia 2020

Reforma edukacji

Skutki deformy

Anton Ambroziak
4 stycznia 2020

Reforma edukacji

OKOnaWybory

Anton Ambroziak
11 października 2019

Reforma edukacji

programy wyborcze

Justyna Drath
25 września 2019

Reforma edukacji

nierówny start

Anton Ambroziak
20 września 2019

Reforma edukacji

Dorównać Zalewskiej

Dominika Sitnicka
2 września 2019

Reforma edukacji

sondaż OKO.press

Anton Ambroziak
2 września 2019

Reforma edukacji

nowy rok szkolny

Anton Ambroziak
31 sierpnia 2019

Reforma edukacji

kronika chaosu

Anton Ambroziak
29 sierpnia 2019

Reforma edukacji

kumulacja roczników

Anton Ambroziak
17 lipca 2019

kumulacja napięć

Anton Ambroziak
11 lipca 2019

odwrót od szkół

Anton Ambroziak
19 czerwca 2019

Sondaż OKO.press

Anton Ambroziak
30 maja 2019

koszty deformy

Anton Ambroziak
24 maja 2019

deforma pod lupą

Anton Ambroziak
22 maja 2019

Kto płaci za deformę

Piotr Pacewicz
29 marca 2019

koszty deformy

Anton Ambroziak
27 lutego 2019

Monitoring reformy

Anton Ambroziak
30 stycznia 2019

reforma edukacji

Reforma edukacji

To, czego trzeba się nauczyć, żeby dać sobie radę w szybko zmieniającym się świecie, to: myśleć samodzielnie i działać wspólnie.

Reforma edukacji

Największą zmorą polskiej szkoły jest nadmiar „wielkich reform systemu”.

Reforma edukacji

W przededniu zapowiadanych protestów nauczycielek i nauczycieli warto przypomnieć historię akcji protestacyjnych pracowników szkół z początków transformacji.

Reforma edukacji

Czy jest coś złego w tym, że ktoś pracuje wolniej, jeśli ma chęci i się stara? – mówi Monika Mamulska.

Reforma edukacji

I odchodzą z zawodu, póki jeszcze mogą się przekwalifikować. Rozmowa z Magdaleną Kaszulanis, rzeczniczką Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Reforma edukacji

Demokracja wymaga partycypacji, a dzieci na każdym kroku dowiadują się, że nie o uczestniczenie chodzi, ale o spełnianie wymagań, nie o myślenie, ale o unikanie kar i kolekcjonowanie nagród.

Reforma edukacji

Lekcje do 17.30, przeładowany program, zbyt dużo prac domowych, odpływ uczniów do szkół niepublicznych, wzrost nierówności – czy to cała prawda o polskiej szkole 2018/2019?

Reforma edukacji

Dawne reformy edukacji były w interesie ludu, ale wbrew jego woli, ta zaś jest wbrew jego interesom, choć z jego poparciem. Rozmowa z Przemysławem Sadurą.

Reforma edukacji

Po co minister Szumilas powinna polecieć do Anglii? Fragment książki Przemysława Sadury „Państwo, szkoła, klasy”.

Reforma edukacji

W poniedziałek 4 września, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, pod Ministerstwem Edukacji Narodowej protestowali nauczyciele i rodzice.

Rozmowa z Agnieszką Dziemianowicz-Bąk z partii Razem.

Żądamy spełnienia woli obywatelek i obywateli. Żądamy referendum!

Reforma systemu oświaty z 1999 roku

Reforma systemu oświaty z 1999 roku – reforma struktury szkolnictwa realizowana w Polsce od 1 września 1999, która doprowadziła po trzech latach do przekształcenia obowiązującego od 1968 r. dwustopniowego systemu szkolnictwa w strukturę trzystopniową[1].

Reforma była wprowadzana w ramach programu czterech reform opracowanego i wdrażanego przez rząd Jerzego Buzka[1]. Autorem reformy był ówczesny minister edukacji narodowej Mirosław Handke[2][3].

Od jego nazwiska reforma w mediach jest czasami nazywana reformą Handkego[2].

Przygotowania do reformy

O potrzebie reformy oświaty mówiono od czasu zmian ustrojowych w Polsce przełomu lat. 80. i 90. XX wieku[4]. 7 września 1991 roku Sejm X kadencji uchwalił ustawę o systemie oświaty[5], która zastąpiła przepisy regulujące system oświaty uchwalone w czasach PRL-u[5]. W kolejnych latach przygotowano założenia reformy, zakładano m.in.[4]:

 • wprowadzenie tzw. podstawy programowej i pewną dowolność opartych na niej programów nauczania,
 • zmiany w trybie przeprowadzania egzaminów po VIII klasie z „selekcyjnego” na „prognostyczny”,
 • zmiany w trybie przeprowadzania egzaminów maturalnych, które miały zastąpić egzaminy wstępne na studia, być porównywalne w całym kraju i oceniane przez wyspecjalizowanych egzaminatorów,
 • zmianę struktury oświaty na:
  • 6-letnią szkołę podstawową,
  • 3-letnie gimnazjum,
  • 3-letnie liceum.

Założenia reformy

W wyniku reformy okres nauki w szkole podstawowej został skrócony z 8 do 6 lat. Następnym etapem edukacji stały się obowiązkowe 3-letnie gimnazja. Po jego ukończeniu uczniowie mogą kontynuować naukę w:

 • 3-letnich liceach ogólnokształcących (LO),
 • 3–4-letnich technikach zawodowych,
 • 3-letnich zasadniczych szkołach zawodowych (ZSZ).

Ponadto od 2002 do 2014 istniała możliwość nauki w 3-letnich liceach profilowanych.

Absolwenci liceów i techników mogą przystępować do matury bezpośrednio po ukończeniu szkoły, natomiast absolwenci ZSZ mogli przystąpić do matury pod warunkiem ukończenia dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub trzyletniego technikum uzupełniającego (obecnie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych).

Historia reformy

Kolejne zmiany w systemie oświaty

1 września 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw[6], która zlikwidowała do 1 września 2014 roku 3-letnie licea profilowane oraz dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące i trzyletnie technika uzupełniające.

1 września 2017 roku weszły w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku: Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe[7][8], które wprowadzają nową reformę systemu oświaty polegającą na stopniowej likwidacji wprowadzonych w 1999 roku gimnazjów, przywróceniu 8-letnich szkół podstawowych, 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników oraz przekształceniu zasadniczych szkół zawodowych (ZSZ) w szkoły branżowe I stopnia[9]. 1 września 2019 roku gimnazja powstałe w wyniku reformy systemu oświaty w 1999 roku po 20 latach funkcjonowania zostały zlikwidowane[8][10]. 31 sierpnia 2019 roku był ostatnim dniem ich funkcjonowania w ustroju szkolnym[8][10]. Ostatnie roczniki klas w latach 2017–2019 były nazywane „oddziałami gimnazjalnymi”[11].

Zobacz też:  Ocena niedostateczna - porażka ucznia czy korepetytora?

Akty prawne wprowadzające reformę

 • Ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 1998 r. nr 117, poz. 759)[12]
 • Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U. z 1999 r. nr 12, poz. 96, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i terminów dostosowania działalności dotychczasowych szkół podstawowych do wymogów nowego systemu szkolnego oraz tworzenia gimnazjów. (Dz.U. z 1999 r. nr 14, poz. 124)

Krytyka reformy

Krytycy reformy edukacji z 1999 roku zarzucali i zarzucają[1]:

 • wzrost agresji wśród uczniów i pojawienie się najbardziej agresywnych zachowań wśród młodzieży w wyniku powstania gimnazjów[1],
 • zapominanie materiału przez uczniów, którego nauczyli się w szkole i problem z nauką nowego[1],
 • marginalizację szkolnictwa zawodowego[1].

W momencie wprowadzania reformy w 1999 roku jednym z jej ówczesnych krytyków był pełniący wtedy funkcję prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz[13], który zorganizował wtedy okupację budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej, strajki pracowników oświaty w 1999 roku i zebranie 230 tys.

podpisów przeciwników reformy[13] oraz zarzucał wtedy na łamach „Gazety Stołecznej”, że przyniesie ona wyłącznie chaos[14][15].

25 lipca 1998 roku przeciwko ustawie wprowadzającej reformę głosowali wtedy w Sejmie wszyscy ówcześni posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, 35 posłów SLD, 6 posłów AWS-u, 1 poseł Unii Wolności i 1 poseł niezrzeszony[16].

Likwidację gimnazjów postulowała w swoim programie istniejąca w latach 2010-2013 partia polityczna Polska Jest Najważniejsza[17] i powstała na jej bazie Polska Razem Jarosława Gowina[18], a w 2013 roku postulat ten sformułowała partia polityczna Sojusz Lewicy Demokratycznej[19] oraz popierała koalicja wyborcza Zjednoczona Lewica[20].

Partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość postulowała w swoim programie z 2014 roku wycofanie skutków reformy edukacji z 1999 roku i powrót 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum, 5-letniego technikum i likwidację gimnazjów[21]. Według sondażu Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS z 2015 roku 70% Polaków chciało likwidacji gimnazjów i powrotu do 8-letniej szkoły podstawowej[22].

Przypisy

 1. ↑ a b c d e f Grzegorz Osiecki: Czy reformy rządu Jerzego Buzka wyhamowały rozwój Polski?. Forsal.pl, 2012.
 2. ↑ a b Wirtualna Polska Media S.A: Minister edukacji: dokończę reformę Handkego. wiadomosci.wp.pl, 2007-12-18. [dostęp 2008-06-23].
 3. ↑ M.P. z 1997 r. nr 81, poz. 787; M.P. z 2000 r. nr 23, poz.

   470

 4. ↑ a b Wojciech Staszewski. Reforma na zakręcie. „Gazeta Wyborcza”, s. 7, 1997-11-24. 
 5. ↑ a b Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1991 r. nr 95, poz. 425)
 6. ↑ Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 205, poz.

   1206)

 7. ↑ Rządowe Centrum Legislacji: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r – Dziennik Ustaw. dziennikustaw.gov.pl. [dostęp 2017-12-15].
 8. ↑ a b c Rządowe Centrum Legislacji: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r – Dziennik Ustaw. dziennikustaw.gov.pl. [dostęp 2017-12-15].
 9. ↑ MEN: Dobra Szkoła – Reforma Systemu Edukacji. reformaedukacji.men.gov.

  pl. [dostęp 2017-12-15].

 10. ↑ a b Radio Łódź: Po 20 latach gimnazja przechodzą do historii. Radio Łódź, 2019-08-31. [dostęp 2019-09-24].
 11. ↑ Zasady funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych w szkole podstawowej. Oświata i Prawo. [dostęp 2019-09-24].
 12. ↑ Opis przebiegu procesu legislacyjnego dla projektu ustawy. orka.sejm.gov.pl.

  [dostęp 2018-11-30].

 13. ↑ a b Patryk Osowski: Stoi na czele nauczycieli od blisko 20 lat. Kim jest Sławomir Broniarz?. wiadomosci.wp.pl, 2017-03-31. [dostęp 2018-12-13].
 14. ↑ Jakub Panek: Był przeciwny gimnazjom, dziś jest liderem strajku w ich obronie. Kim jest Sławomir Broniarz?. gazeta.pl, 2017-03-30. [dostęp 2018-12-13].

 15. ↑ „Gazeta Stołeczna” nr 52, wydanie z dnia 03/03/1999
 16. ↑ Wyniki głosowania. orka.sejm.gov.pl. [dostęp 2018-11-30].
 17. ↑ PJN: gimnazja trzeba zlikwidować. dziennik.pl, 11 sierpnia 2011. [dostęp 1 września 2011].
 18. ↑ Program 2015.
 19. ↑ PAP: SLD chce likwidacji gimnazjów. TVN24.pl, 2013-09-01. [dostęp 2013-10-10].

 20. Zjednoczona Lewica za likwidacją gimnazjów, ale przeciw rewolucjom w oświacie, gazetaprawna.pl, 14 października 2015 [dostęp 2020-01-17] .
 21. Dokumenty: Program PiS 2014, [w:] pis.org.pl [online], Prawo i Sprawiedliwość – Internetowy Serwis Informacyjny, 15 lutego 2014, s. 130 .

 22. ↑ Sondaż: Czy Polacy chcą sześciolatki szkołach i likwidacji gimnazjów?. Newsweek.pl, 2015-10-31. [dostęp 2018-12-13].

Zobacz też

 • Program czterech reform
 • Reforma jędrzejewiczowska
 • Reforma systemu oświaty z 1961 roku
 • Reforma systemu oświaty z 2017 roku

Linki zewnętrzne

 • Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U. z 1999 r. nr 12, poz. 96, z późn. zm.)

Reforma edukacji – Ministerstwo Edukacji Narodowej

 • Samorządy
 • Finansowanie reformy
 • Wdrażanie reformy
 • Podstawy prawne

Reforma edukacji (http://reformaedukacji.men.gov.pl), wdrażana zgodnie z harmonogramem od 2016 roku, spotkała się z poparciem większości społeczeństwa. Wprowadzaliśmy zmiany, ponieważ takie były i są oczekiwania większości Polaków. Chcą oni szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany w edukacji są przemyślane i zaplanowane na wiele lat.

Chcemy, aby każdy uczeń, bez względu na to, gdzie mieszka i jaki jest status materialny jego rodziny, mógł uczyć się w dobrej szkole i miał dostęp do dobrej edukacji. Zmieniamy oświatę, bo system wdrożony w 1999 r.

(wprowadzenie gimnazjów) spotkał się z negatywną oceną znacznej części społeczeństwa. Nauka w liceum ogólnokształcącym została właściwie skrócona do dwóch lat. Szkoła ta przestała być zatem miejscem, w którym można zdobyć solidne wykształcenie ogólne.

Zwracali na to uwagę rektorzy szkół wyższych, którzy borykali się z niewystarczającym stanem wiedzy ówczesnych absolwentów liceów.

Przez ostatnich kilka lat szkoła straciła również swoją wychowawczą funkcję, stąd wprowadzona przez nas zmiana wydłuża czas kształcenia i wychowania w jednej szkole, wśród tej samej grupy rówieśników (ośmioklasowa szkoła podstawowa).

Reforma edukacji to nie tylko wprowadzenie 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum i 5-letniego technikum, ale również zmiany w szkolnictwie zawodowym oraz nowe rozwiązania w zakresie funkcjonowania szkół i placówek. Zależy nam na podniesieniu jakości kształcenia we wszystkich etapach edukacji. Kładziemy również nacisk na naukę języków obcych i informatykę.

W nowej szkole uczniowie mają zajęcia z programowania już od najmłodszych lat. Ważna jest również dla nas dobra znajomość własnej historii i przywrócenie kanonu lektur. Zdajemy sobie sprawę, że podniesienie jakość edukacji jest pochodną wielu czynników. Jednym z nich jest podniesienie nauczycielskich pensji. Dlatego sukcesywnie od 2018 r. nauczyciele zarabiają więcej.

Ich pensje wzrosły ponad 20%.

Reforma w liczbach

Po raz pierwszy w historii przy otwartej kurtynie do wspólnej pracy przy wypracowywaniu kierunków zmian zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych przyszłością oświaty w Polsce. Od początku 2016 r.

spotykaliśmy się z całym środowiskiem oświatowym na debatach, spotkaniach w różnych miastach w kraju. Jednocześnie w MEN trwały prace zespołów eksperckich w kilkunastu grupach tematycznych. Do współpracy zaprosiliśmy blisko 2 tys. Ekspertów Dobrej Zmiany w Edukacji.

Byli to zarówno praktycy i teoretycy – nauczyciele i akademicy. Oprócz spotkań otrzymaliśmy drogą elektroniczną ponad tysiąc opinii, uwag, wniosków i spostrzeżeń dotyczących najważniejszych tematów związanych z przyszłością polskiej oświaty.

Ogólnopolska dyskusja zakończyła się pod koniec czerwca w Toruniu, gdzie przedstawiliśmy główne założenia reformy edukacji.

1667 ekspertów | 50 debat w MEN | 1118 zgłoszonych opinii | 17 debat wojewódzkich | 130 spotkań z samorządami | 2500 opinii do projektów

reforma edukacji – Gazeta Prawna – wiadomości, podatki, prawo, biznes i finanse

11 marca 2020 r.

Od września wyższy wymiar pracy nauczycieli. Białystok już to uchwalił, a mogą kolejne samorządy

24 stycznia 2020 r.

Nie będzie innowacyjnej gospodarki bez innowacyjnej edukacji

23 stycznia 2020 r.

Reforma szkolnictwa branżowego. Komentarz do nowelizacji [CZĘŚĆ 1]

21 stycznia 2020 r.

Zmiany w Karcie nauczyciela, czyli drugi etap reformy. Co może się zmienić? Kto jest „za”, a kto „przeciw”?

17 grudnia 2019 r.

Kuratorzy Prawi i Sprawiedliwi. Jak upolitycznienie wpływa na szkołę?

8 grudnia 2019 r.

Piontkowski: W perspektywie kilku lat środki na edukację powinny znacznie wzrosnąć [WYWIAD]

5 grudnia 2019 r.

Hall o edukacji: Mamy kwokowaty system i upupiamy własne dzieci. Niańczymy jak najdłużej. Wiemy lepiej, co mają robić, jak się uczyć, gdzie, kiedy odrabiać lekcje [WYWIAD]

4 grudnia 2019 r.

Wyniki PISA 2018: Spektakularny wynik polskich gimnazjalistów. Dziewczyny lepiej policzyły niż chłopcy

3 grudnia 2019 r.

Wyniki PISA 2018 i sukcesy polskich gimnazjalistów. Największy awans w historii

1 grudnia 2019 r.

Uciec przed systemem. Reforma edukacji dopadła też szkoły niepubliczne

13 listopada 2019 r.

Trzaskowski: Jeśli rząd nam nie pomoże, będziemy musieli zamrozić m.in. budowę obwodnicy Warszawy

14 października 2019 r.

Jak zachęcić Polaków do oszczędzania? PZU ma sposób

5 października 2019 r.

Jak neoliberalizm zjadł szkołę

6 września 2019 r.

Gdula: Reformie edukacji była kierowana fantazją powrotu do przeszłości i spowodowała realne problemy

6 września 2019 r.

Broniarz: Pierwszy tydzień roku szkolnego obalił mit, że reforma była przygotowana

Kategoria: Reforma edukacji

Rok szkolny 2018/2019 to większa liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, a także więcej etatów.

Wzrosła też liczba przedszkoli i przedszkolaków – tak wynika z danych przekazanych przez dyrektorów do Systemu Informacji Oświatowej.

Oznacza to, że sprawdziły się pozytywne prognozy Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie wpływu reformy edukacji na stan zatrudnienia nauczycieli. Nauczyciele O […]

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydenci Miast, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Osoby prowadzące publiczne szkoły i przedszkola, Dyrektorzy publicznych przedszkoli, szkół i placówek województwa podlaskiego Informacja o miejscu składania arkuszy Organy prowadzące publiczne szkoły/placówki arkusze organizacji szkoły, przedszkola, placówki składają/przesyłają bezpośrednio do siedziby odpowiednio: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatury w Łomży i Delegatury w Suwałkach, wg […]

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty, obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania reformy edukacji.

Serdecznie dziękuję za wszystkie opinie i uwagi zgłaszane zarówno do Kuratorów Oświaty, jak i bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dziękuję również za informowanie rodziców o kolejnych etapach wprowadzania reformy, za bycie blisko uczniów i ich opiekunów. Uprzejmie proszę o zapoznanie […]

W roku 2017 w zasadach podziału 0,4% rezerwy subwencji oświatowej, wyodrębnionej zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198, z późn. zm.), przewidziano możliwość ubiegania się przez jednostki samorządu terytorialnego o przyznanie dodatkowych środków finansowych w celu dofinansowania kosztów […]

Zgodnie z art. 206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r, Przepisy prowadzające ustawę  – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60) – dalej: ustawa Przepisy wprowadzające Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe . W uchwale, określa się: […]

Załączniki Procedura opiniowania uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół specjalnych i ponadgimnazjalych Data: 2017-01-27, rozmiar: 269 KB

Załączniki Procedura opiniowania uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów Data: 2017-01-31, rozmiar: 257 KB

Szanowni Państwo, W związku z wdrażaną reformą edukacji uprzejmie komunikujemy, iż mogą Państwo otrzymać informację na temat zmian w oświacie poprzez kierowanie pytań na adres email: [email protected]

Prezentacja wprowadzająca – prezentacja PowerPoint Nowy ustrój szkolny – prezentacja PowerPoint W załącznikach prezentacje w formacie .pdf Załączniki Nowy ustrój szkolny Data: 2017-01-05, rozmiar: 971 KB Prezentacja wprowadzająca Data: 2017-01-05, rozmiar: 723 KB Pobierz wszystkie pliki

Załączniki Mapa drogowa reformy edukacji Data: 2017-01-04, rozmiar: 4 MB

Czytaj więcej o: Mapa drogowa reformy edukacji

Załączniki Szkołą po zmianie – plakat do pobrania Data: 2017-01-04, rozmiar: 3 MB

Czytaj więcej o: Szkoła po zmianie – plakat do pobrania [jpg]

W związku z rozpoczętą przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kampanią informacyjną na temat reformy edukacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku organizuje spotkania informacyjne, których celem jest przedstawienie organom prowadzącym i dyrektorom szkół zmian zapowiadanych w oświacie. Zapraszam Państwa na spotkania, które odbędą się zgodnie z załączonym harmonogramem w dniach 1 – 16 grudnia 2016 r. Przebieg spotkania: […]

Czytaj więcej o: Zaproszenie Podlaskiego Kuratora Oświaty

Rada Ministrów 8 listopada 2016 r. przyjęła projekty ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Zostały one przekazane do dalszych prac w parlamencie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło kampanię informacyjną na temat reformy edukacji, dlatego też Kuratorium Oświaty w Białymstoku zamierza przekazać Państwu aktualne informacje o planowanych zmianach.

W związku z tym organizujemy […]

Czytaj więcej o: List Podlaskiego Kuratora Oświaty

Załączniki Harmonogram spotkań informacyjnych Data: 2017-01-04, rozmiar: 255 KB

Czytaj więcej o: Harmonogram spotkań informacyjnych

Projekty podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz ramowych planów nauczania dla wszystkich typów szkół – zaczynamy prekonsultacje

Czytaj więcej o: Projekt rozporządzenia w sprawie podstawy programowej

Reforma edukacji

WP.PL nie jest potrzebna zgoda na wykorzystanie wizerunku.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Reforma edukacji to przede wszystkim zmiana obowiązku szkolnego i likwidacja gimnazjów firmowana przez minister edukacji narodowej Annę Zalewską (PiS). Od 1 września 2016 roku cofnięto obowiązek szkolny dla sześciolatków, co było obietnicą wyborczą Prawa i Sprawiedliwości.

Według planów Ministerstwa Edukacji od 1 września 2017 roku zostaną zlikwidowane gimnazja i przywrócona ośmioletnia szkoła podstawowa, czteroletnie liceum i pięcioletnie technikum. W miejsce szkół zawodowych powstaną szkoły branżowe, które MEN chce podzielić na trzyletnią szkołę pierwszego stopnia i dwuletnią szkołę branżową drugiego stopnia.

Reforma edukacji nie ogranicza się do likwidacji gimnazjów. MEN pracuje nad nową podstawa programową, która ma obowiązywać od 1 września 2017 roku. Eksperci są sceptyczni wobec planów ministerstwa i obawiają się chaosu w szkołach, ponieważ może nie starczyć czasu na wprowadzenie wszystkich zmian.

Związek Nauczycielstwa Polskiego protestuje przeciwko zmianom w edukacji. Według ZNP w wyniku reformy pracę straci 37 tys. nauczycieli a konsultacje społecznie nie były odpowiednio przeprowadzone.

ZNP uważa, że reforma edukacji jest przygotowywana w pośpiechu i ma rewolucyjny charakter i może obniżyć poziom polskiej edukacji.

Anna Zalewska zarzuciła, że protesty ZNP są motywowane politycznie i zaplanowane razem z KOD, a o edukacji nie rozmawia się na ulicach podczas pikiet.

Według ekspertów zmiany w edukacji są potrzebne, ale nie zawsze idą w dobrym kierunku. Część z nich polemizuje z argumentami MEN o wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów i podniesieniu poziomu edukacji.

A zmiany są potrzebne, ale likwidacja gimnazjów niczego nie zmieni. Pojawiają się też argumenty, że likwidacja gimnazjów może pozytywnie wpłynąć na rozwój dzieci.

W wieku 10-12 lat jest silna potrzeba przyjaźni, a zmiana szkoły wymusza dostosowanie się do nowej grupy rówieśników.

PO złożyła wniosek o wotum nieufności dla Anny Zalewskiej, ale 4 listopada na posiedzeniu Sejmu wniosek został odrzucony głosami posłów PiS i części Kukiz’15. W styczniu 2017 roku posłowie PO zapowiedzieli, że złożą wniosek o zbadanie przygotowań do reformy edukacji przez NIK

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *