Zawiesiłeś działalność gospodarczą na czas wakacji? zobacz, jak ją odwiesić

W marcu lawinowo wzrosła liczba osób, które zawiesiły działalność gospodarczą. Z danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności wynika, że tak zrobiło aż 46 971 osób przedsiębiorców. Rok temu w marcu na taki krok zdecydowało się jedynie 18 089 osób. Najwięcej wniosków o zawieszenie wpłynęło 31 marca 2020 roku – aż 7697, dzień wcześniej – 5467. Eksperci nie mają wątpliwości, że to efekt epidemii. I dodają, że wiele z tych osób ma nadzieję, że zawieszenie działalności pozwoli im przetrwać ten trudny czas.

Zawieszają, bo nie mają zleceń
Z danych Ministerstwa Rozwoju wynika, że w pierwszym kwartale 2020 r.

złożono 93 208 wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej, a w analogicznym okresie 2019 r. – 62 685. Największy, wręcz lawinowy przyrost nastąpił w marcu 2020 roku.

Dane z lutego 2019 i lutego 2020 były bowiem porównywalne. Co ciekawe, nie przybyło zgłoszeń o zakończeniu działalności. Co to oznacza?

– Wielu przedsiębiorców ma nadzieję, że sytuacja będzie miała charakter przejściowy – ocenia Łukasz Kozłowski, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich. – Wiedzą, że teraz nie mogą prowadzić działalności, ale liczą, że gdy epidemia minie, ją wznowią. Dlatego wolą zawiesić, niż zakończyć – mówi ekspert.

I dodaje, że warto pamiętać, że przed 30 kwietnia 2018 roku, czyli zanim weszło prawo przedsiębiorców, zawieszenie nie było tak proste jak teraz. Teraz można zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

I można to zrobić elektronicznie przez portal CEiDG.

Zobacz też: Tarcza antykryzysowa 2.0. Jakie propozycje z ministerstwa pracy

Z danych Ministerstwa Rozwoju wynika, że do 13 marca najwięcej wniosków o zawieszenie – 6 tysięcy dotyczyło działalności „Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi”. To 14,6 proc. wszystkich wniosków z tego okresu. Kolejną kategoria firm to edukacyjne – 4 tys. wniosków. To jednak niejedyne branże.

– Wypożyczam namioty na różnego rodzaju eventy. Po 13 marca, czyli po ogłoszeniu informacji o zamknięciu szkół, straciłam wszystkie zlecenia do czerwca. Aneksuję umowy, przesuwamy termin realizacji licząc, że w wakacje część imprez się odbędzie. Póki co, zawiesiłam działalność – mówi Agnieszka Gieraj.

Dzięki temu nie musi płacić podatków i składek.

Zawiesiłeś działalność w lutym lub marcu, złóż wniosek do ZUS o postojowe
Specustawa wprowadzająca tzw. tarczę antykryzysową daje możliwość firmom, które rozpoczęły prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiły ją po 31 stycznia 2020 r., starania się o 2080 zł świadczenia postojowego. Muszą spełnić dwa warunki.

– Po pierwsze, nie można podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Jeśli ktoś jest gdzieś zatrudniony nawet na minimalną część etatu, to nie dostanie świadczenia. Po drugie, przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, nie może przekroczyć kwoty 300 proc.

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku – tłumaczy Agnieszka Bartula, właścicielka biura rachunkowego Apis. Jeśli ktoś składa wniosek w kwietniu, to jak informuje ZUS, limit przychodu wynosi 15 595,74 zł, czyli 300 proc.

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału ogłoszonego przez prezesa GUS.

Zawieszenie a składki na ZUS
Agnieszka Bartula dodaje, że zawieszenie działalności jest korzystne, bo przedsiębiorca w tym czasie nie musi opłacać zaliczek na podatek dochodowy, składać deklaracji VAT. – Za czas zawieszenia nie trzeba też opłacać składek do ZUS i zdrowotnej – dodaje.

Przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniu od dnia zawieszenia do dnia poprzedzającego dzień, kiedy zostanie ona wznowiona. W efekcie nie ma taż obowiązku składania do ZUS dokumentów rozliczeniowych.

Jeśli przedsiębiorca zawiesza działalność w środku miesiąca, wówczas jednak składki opłaca proporcjonalnie do dni prowadzenia działalności gospodarczej, za okres, w którym działalność była wykonywana.

Agnieszka Bartula, zwraca uwagę jednak na inne niebezpieczeństwo. – Jeśli od opłacenia ostatniej składki na ZUS, w tym zdrowotnej, minie 30 dni, przedsiębiorca traci prawo do świadczeń zdrowotnych.

Trzeba wówczas pomyśleć o innym tytule do ubezpieczenia zdrowotnego, np. ubezpieczyć się dobrowolnie czy skorzystać z możliwości dopisania do ubezpieczenia członków rodziny – tłumaczy Agnieszka Bartula.

I zwraca uwagę, że firmy, które zawiesiły działalność, mogą się starać o tzw. jednorazowe postojowe świadczenie z ZUS.

Zawiesiłeś działalność gospodarczą na czas wakacji? Zobacz, jak ją odwiesićKoronawirus uderza w najmniejszy biznes. Pierwsi odczują to samozatrudnieni

Skutki podatkowe zawieszenia działalności
Daniel Borzym, associate w kancelarii Ożóg Tomczykowski zwraca uwagę, że począwszy od momentu zawieszenia, podatnicy nie mogą prowadzić działalności gospodarczej oraz osiągać bieżących przychodów.

Mogą natomiast, wykonywać niektóre czynności, które pozwolą zabezpieczyć źródło przychodów i funkcjonować po wznowieniu działalności. Chodzi tu m.in.

o: przyjmowanie należności powstałych przed zawieszeniem, zbywanie środków trwałych i wyposażenia, regulowanie zobowiązań powstałych przed zawieszeniem, wykonywanie czynności niezbędnych do zachowania przychodów.

Trzeba pamiętać, że zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia przedsiębiorcy z prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Obowiązek ewidencji w tym okresie dotyczy transakcji m.in. sprzedaży środka trwałego czy opłaty za telefon.

Skutki zawieszenia działalności w podatku VAT
– W okresie zawieszenia, podatnicy VAT, zasadniczo poza kilkoma wyjątkami, nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7 (miesięcznej) albo VAT-7K (kwartalnej), za okresy rozliczeniowe, których zawieszenie dotyczy.

Pamiętać jednak należy, że przedmiotowe zwolnienie z obowiązku składania deklaracji VAT-7/VAT-7K co do zasady dotyczy wyłącznie pełnych okresów rozliczeniowych – przypomina Daniel Borzym. Zawieszenie działalności na okres co najmniej sześciu miesięcy skutkuje wykreśleniem z rejestru podatników VAT.

Jednakże, po upływie okresu zawieszenia następuje ponowna rejestracja bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Ekspert przypomina, że w przypadku, gdy podatnik ma zawieszoną działalność gospodarczą i nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT, nie jest on zobowiązany do wysyłania pliku JPK-VAT za okresy zawieszenia.

Zawiesiłeś działalność gospodarczą na czas wakacji? Zobacz, jak ją odwiesićTarcza antykryzysowa. 291 tysięcy firm wykluczonych z pomocy

Angelika Dahms, specjalista ds. VAT w GWW, zwraca uwagę, że obowiązek złożenia deklaracji pozostaje jednak w przypadku dokonania WNT, importu usług bądź innego nabycia na zasadach odwrotnego obciążenia.

Podobnie podatnicy stosujący współczynnik proporcji są zobowiązani do złożenia deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy następnego roku podatkowego celem dokonania korekty proporcji VAT.

Zwolnienie z obowiązku złożenia deklaracji nie ominie także podatników chcących skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT, bądź zobowiązanych do dokonania korekty wcześniejszych deklaracji np. w drodze decyzji organu podatkowego.

Dokonanie jakiejkolwiek czynności rodzącej podatek należny do zapłaty automatycznie skutkuje obowiązkiem złożenia w tym zakresie stosownej deklaracji. – Podatnicy korzystający z kas fiskalnych zwolnieni są z generowania raportów dobowych i miesięcznych, a także dokonywania terminowych przeglądów technicznych, pod warunkiem, że w czasie zawieszenie nie jest prowadzona ewidencja fiskalna – dodaje Angelika Dahms.

Skutki zawieszenia działalności w podatku PIT
Podatnicy, rozliczający działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (według stawek 17 i 32 proc.) lub według stawki liniowej 19 proc., nie dokonują wpłat zaliczek za okres zawieszenia.

Podobna zasada obowiązuje w przypadku podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w okresie zawieszenia działalności gospodarczej – zwolnienie z ryczałtu oraz w formie karty podatkowej – brak opłat karty w okresie zawieszenia działalności lub przerwy zgłoszonej naczelnikowi urzędu skarbowego.

Daniel Borzym przypomina jednak, że zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia z obowiązku składania zeznania rocznego, nawet jeżeli trwa cały rok podatkowy.

Angelika Dahms dodatkowo zwraca uwagę, że w trakcie przerwy w prowadzeniu działalności zawieszeniu ulega dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w odniesieniu do składników, które przestały być wykorzystywane w działalności.

Amortyzację zgodną z przyjętą metodą podatnik kontynuuje dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym działalność ulegnie wznowieniu. Zawieszeniu nie ulegają inne należności publiczno-prawne np. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu czy opłaty środowiskowe.

Podatnik ma także obowiązek uczestniczenia we wszystkich postępowaniach: kontrolnych, podatkowych, administracyjnych czy sądowych, dotyczących działalności gospodarczej podatnika.

Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie.

Masz newsa, zdjęcie, filmik? Wyślij go nam na #dziejesie

https://www.prawo.pl/podatki/zle-naliczone-koszty-uzyskania-przychodow-w-pit-11-za-2019-2020,499213.html
https://www.prawo.pl/podatki/zachety-ulgi-i-odliczenia-podatkowe-do-walki-z-koronawirusem,499222.html
https://www.prawo.pl/kadry/pracodawcy-nie-maja-pewnosci-czy-powracajacy-do-pracy-po,499158.html
https://www.prawo.pl/samorzad/domy-pomocy-sa-zagrozone-paralizem-nie-ma-podstawowych-srodkow,499240.html

https://www.prawo.pl/zdrowie/odpowiedzialnosc-lekarza-za-blad-medyczny-popelniny-w-czasie,499229.html

Zawiesiłeś działalność gospodarczą na czas wakacji? Zobacz, jak ją odwiesić

asdfZawiesili i mają gdzieś dobroć rządu w postaci "tarczy".

AlaJuz dawno powinni pozamykać firmy dokąd będą doić ich, nie bedzie zus, podatków niech rzad się martwi skąd wziasc na 500 plus

Do redakcjiDowolne podmioty gospodarcze nie istnieją po to by sponsorować państwo, a po to by przynosić rozmaite korzyści swym właścicielom.

Składki ZUS podczas zawieszenia działalności

Autor

Każdy przedsiębiorca niezatrudniający pracowników – bez względu na przyczynę – ma prawo zawiesić swoją działalność gospodarczą. W takiej sytuacji pojawia się jednak pytanie – czy składki ZUS podczas zawieszenia działalności należy nadal opłacać? Czy konieczne jest ich opłacanie podczas zawieszenia działalności?

Składki ZUS – procedura wyrejestrowania

Procedura zawieszenia działalności gospodarczej opiera się na wypełnieniu wniosku CEIDG-1 – tego samego, który był składany w celu założenia firmy. Na tej podstawie urząd miasta przesyła zawiadomienie do ZUS, który sporządza właściwe dokumenty i dokonuje czasowego wyrejestrowania:

 • płatnika składek – formularz ZUS ZWPA,
 • z ubezpieczeń – formularz ZUS ZWUA,
 • z ubezpieczeń osoby współpracującej z przedsiębiorcą – formularz ZUS ZWUA,
 • członków rodziny przedsiębiorcy – formularz ZUS ZCNA,
 • członków rodziny osoby współpracującej z przedsiębiorcą – formularz ZUS ZCNA.

Co ważne, o fakcie sporządzenia ww. dokumentów ZUS powiadamia płatnika składek (czyli zawieszającego swoją działalność przedsiębiorcę) za pomocą odrębnego pisma.

Przez wzgląd na fakt, iż przedsiębiorca zostaje wyrejestrowany ze składek ZUS, nie ma również obowiązku ich opłacania (dotyczy to składek na ubezpieczenia społeczne).

Płatnik składek ZUS nie podlega ubezpieczeniu już od dnia zawieszenia działalności aż do dnia poprzedzającego dzień, kiedy zostanie ona wznowiona.

W tym miejscu należy podkreślić, iż zawieszenie działalności skutkuje również brakiem obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej, jej właściciel nie ma również obowiązku składania do ZUS żadnych dokumentów rozliczeniowych (zgodnie z art. 36a ust. 3 ustawy o systemie zabezpieczeń społecznych).

Zobacz też:  Jak znaleźć świetnego nauczyciela

Składki ZUS a zawieszenie działalności w trakcie miesiąca

W sytuacji, gdy przedsiębiorca zawiesi działalność w trakcie trwania miesiąca, wówczas składki na ubezpieczenia społeczne powinien obliczyć proporcjonalnie do dni prowadzenia działalności gospodarczej. Składki są odprowadzane wyłącznie od okresu, w którym działalność rzeczywiście była wykonywana.

W jaki sposób dokonać takich proporcjonalnych obliczeń? W tym celu w pierwszej kolejności należy podzielić obowiązującą kwotę minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przez liczbę dni kalendarzowych w miesiącu, w którym nastąpiło zawieszenie działalności gospodarczej. Następnym krokiem jest pomnożenie uzyskanej liczby przez liczbę dni, w czasie których przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym w tym okresie czyli dni w których prowadził działalność (łącznie z sobotami i niedzielami).

Co ważne, zawieszenie działalności w trakcie miesiąca wiąże się również z koniecznością złożenia w ZUS odpowiednich deklaracji, w których przedsiębiorca przedstawi rozliczone proporcjonalnie składki na ubezpieczenia społeczne.

Zasada proporcjonalnego zmniejszenia nie obowiązuje w odniesieniu do składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W tym wypadku konieczne jest opłacenie jej od pełnej podstawy wymiaru, nawet wówczas, gdy działalność była wykonywana przez część miesiąca.

Składki ZUS podczas zawieszenia działalności w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego i tym samym opłacać składki na ww. ubezpieczenia. Możliwość taka istnieje, jeżeli nie ma on innego tytułu do tych ubezpieczeń (np. nie pracuje w innym zakładzie pracy).

W tym miejscu warto zaznaczyć, iż zawieszenie działalności wyklucza jednak możliwość opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe oraz wypadkowe.

Do wcześniej wskazanych ubezpieczeń przedsiębiorca ma prawo przystąpić w każdym momencie zawieszenia działalności gospodarczej. Właściwego zgłoszenia dokonuje się za pomocą formularza ZUS ZUA. Co ważne, właściciel firmy zostanie objęty ww. ubezpieczeniem od dnia, który wskaże we wniosku, jednak nie wcześniej niż od momentu, w którym wniosek został przesłany do ZUS.

Sposób ustalania podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie różni się od tego, który obowiązywał przed zawieszeniem działalności. Uznaje się za nią:

 • 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, pod warunkiem, że dotychczas przedsiębiorca opłacał składki społeczne na zasadach ogólnych,
 • 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, jeżeli przed zawieszeniem działalności przedsiębiorca był uprawniony do opłacania niższych składek, ale tylko do okresu upływu 24 pełnych miesięcy kalendarzowych licząc od dnia rozpoczęcia działalności; po upływie tego okresu składki należy odprowadzać od podstawy wymiaru określonej w powyższym punkcie.

Jeżeli zawieszenie działalności trwa dłużej niż 30 dni, wówczas przedsiębiorca powinien rozważyć opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dlaczego? Prawo do tego ubezpieczenia wygasa bowiem właśnie po 30 dniach od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeniowego. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia może skorzystać z trzech możliwości:

 1. zgłoszenie się do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny – np. z ubezpieczenia małżonki,
 2. zarejestrowanie się w urzędzie pracy i podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu jako osoba bezrobotna – składkę opłaca wówczas urząd pracy, a jeżeli przedsiębiorca pobiera zasiłek dla bezrobotnych, będzie ona potrącana z jego dochodu,
 3. przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pisemnego wniosku złożonego w NFZ – składkę opłaca się od zdeklarowanej kwoty, która nie może być niższa niż kwota przeciętnego wynagrodzenia.

Zawieszenie działalności – krok po kroku

Na skróty

Rozliczaj wygodnie pracowników online!

 • Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia!
 • Rozliczaj podatki i ZUS przez internet!
 • Zapomnij co to Płatnik!

Załóż bezpłatne konto

Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Wznowienie działalności gospodarczej

Twoja firma jest zawieszona i chcesz wrócić do prowadzenia działalności gospodarczej? Złóż wniosek o jej wznowienie. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

 • W jaki sposób wznowić działalność gospodarczą
 • Jako przedsiębiorca wpisany do CEIDG możesz zawiesić działalność gospodarczą na czas nieokreślony albo określony nie krótszy niż 30 dni.
 • Jeśli zawiesiłeś działalność na czas określony – czyli wskazałeś we wniosku o zawieszenie datę jej wznowienia – działalność zostanie wznowiona automatycznie w wybranym przez ciebie dniu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku w tym zakresie.
 • Jeśli zawiesiłeś działalność na czas nieokreślony albo chcesz zmienić określoną wcześniej datę wznowienia, musisz złóżyć wniosek do CEIDG.
 • Od kiedy następuje wznowienie działalności gospodarczej

Wniosek o wznowienie działalności możesz złożyć przed, w dniu jak i po planowanej dacie wznowienia.

Pamiętaj, aby zachować inne terminy (na przykład płatności składek czy zaliczek na podatek) wynikające z przepisów prawa. Jeśli planujesz wskazać datę wsteczną wznowienia i nie masz pewności, czy jest to możliwe w twoim przypadku, bo na przykład nie dokonałeś w tym czasie czynności obowiązkowych dla aktywnych przedsiębiorców – skontaktuj się z urzędem skarbowym oraz ZUS/ KRUS.

Zarząd sukcesyjny

Jeśli po śmierci przedsiębiorcy ustanowiono zarządcę sukcesyjnego, wznowienie działalności rozpoczyna się od dnia następującego po dniu ustanowienia takiego zarządcy.

Wznowienie działalności spółki cywilnej

Jeśli wznawiasz działalność spółki cywilnej, musisz najpierw zgłosić to w:

 • urzędzie statystycznym (RG-OP)
 • urzędzie skarbowym (NIP-2)

a następnie zgłosić informację o wznowieniu działalności do CEIDG zaznaczając na formularzu CEIDG-1 pola dotyczące spółki cywilnej ewentualnie odpowiednie pola w części załącznika CEIDG-SC.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek o zawieszenie działalności możesz złożyć do CEIDG przez internet. Jeśli jednak chcesz załatwić tę sprawę w urzędzie, skorzystaj z pomocy dowolnego urzędu miasta lub gminy. W urzędzie możesz podpisać wniosek elektroniczny wypełniony na stronie CEIDG albo złożyć wniosek papierowy. Aby znaleźć najbliższy urząd, wpisz miejscowość, w której mieszkasz.

Co zrobić krok po kroku

Wniosek możesz złożyć:

Uwaga! Jeśli nie masz jeszcze konta na stronie CEIDG, skorzystaj z instrukcji, która poprowadzi cię krok po kroku przez proces rejestracji.

 • w urzędzie – osobiście lub przez pełnomocnika. W urzędzie otrzymasz odpowiedni formularz. Jeśli chcesz wypełnić go wcześniej, możesz go pobrać ze strony CEIDG, wydrukować, podpisać własnoręcznie i zanieść do dowolnego urzędu miasta lub gminy. Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG. Wniosek o zawieszenie firmy w CEIDG może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych
 • listownie – wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza)
 • telefonicznie – skontaktuj się z infolinią Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32). Wspólnie z konsultantem wypełnisz wniosek. Po rozmowie, otrzymasz SMS z kodem (numerem wniosku). Z tym numerem udaj się do urzędu miasta/gminy/dzielnicy. Urzędnik wydrukuje twój wniosek i poprosi cię o podpis

Dokumenty

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: 17 zł wpłać na konto urzędu miasta lub gminy. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Termin

W dowolnym momencie

Jeżeli wniosek złożony drogą elektroniczną jest niepoprawny, system teleinformatyczny CEIDG niezwłocznie cię o tym poinformuje.

Jeżeli wniosek złożony osobiście lub listem poleconym w wybranym urzędzie miasta lub gminy jest niepoprawny, urząd niezwłocznie wezwie cię do skorygowania lub uzupełnienia wniosku we wskazanym zakresie – w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania. Wniosek, który nie zostanie poprawiony w terminie, nie będzie rozpatrywany.

Działalność gospodarcza zostanie wznowiona w dniu wskazanym we wniosku. Jeśli nie zaznaczysz tej daty, działalność gospodarczą możesz wznowić w dniu złożenia wniosku o zmianę wpisu w CEIDG.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Wznowienie działalności następuje z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku.

Warto wiedzieć

Wznowienie działalności, a podatki

Po wznowieniu działalności wracasz do normalnego trybu załatwiania spraw podatkowych. Rozliczasz się także z okresu zawieszenia. Zobacz, o czym należy pamiętać po wznowieniu firmy.

Wznowienie działalności, a składki ZUS

Zgłoszenie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia ZUS dokonywane jest automatycznie wraz ze złożeniem wniosku CEIDG-1. Na podstawie uaktualnionego wpisu w ewidencji gospodarczej ZUS ponownie zarejestruje cię jako płatnika składek ZUS.

Pamiętaj jednak, że jeśli po wznowieniu działalności zmieni się kod twoich ubezpieczeń w ZUS (np.

jeśli w trakcie zawieszenia skończy się okres preferencyjnych składek, zwanych małym ZUS-em, albo rozpoczniesz pracę na etacie) będziesz musiał dokonać ponownego zgłoszenia (w ciągu 7 dni) do ubezpieczeń z nowym kodem.

Uprawnienia, koncesje, zezwolenia

W trakcie zawieszenia mogą stracić ważność np. koncesje dla twojej firmy na prowadzenie działalności. Sprawdź to i ewentualnie złóż wnioski o ich przedłużenie.

Podpisz umowy z pracownikami

Jeśli po wznowieniu firmy chcesz na nowo zatrudnić pracowników, podpisz z nimi umowy i zgłoś ich do ubezpieczeń w ZUS.

Zawieszenie działalności gospodarczej. Na jaki okres? Jak złożyć wniosek? Czy muszę płacić składki ZUS? Odpowiadamy

Tomasz Laba

Prowadzenie działalności gospodarczej to praca przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Nie mam żadnych wątpliwości, że przyzna to każdy przedsiębiorca.

Zobacz też:  Coaching językowy jako skuteczna metoda nauki języków obcych

Przewidując czasową przerwę w działalności, każdy przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą, a tym samym przez pewien czas oszczędzić również na obowiązkowych składkach.

Jak wygląda zawieszenie działalności gospodarczej?

Każdy przedsiębiorca może mieć różne powody dla zawieszenia swojej działalności. Dla jednych to może być jej sezonowy charakter, który wiąże się z czasowym napływem turystów do miasta.

Na zawieszenie działalności gospodarczej można też zdecydować się w związku z długotrwałą chorobą albo wyjazdem wakacyjnym. Ważne, że powód zawieszenia działalności gospodarczej dla urzędników jest nieistotny i nie musimy go w żadnym momencie wskazywać.

Nie prosi się urzędników o zgodę na zawieszenie, a jedynie informuje się o tej sytuacji. Zawieszenie działalności to nie to samo co jej zakończenie.

Podstawowym warunkiem do dokonania tego kroku jest niezatrudnianie pracowników. Nie może zawiesić działalności gospodarczej przedsiębiorca, który zatrudnia przynajmniej jedną osobę.

W tym wszystkim kluczowe jest słowo „zatrudnia”. Oznacza to bowiem, że chodzi jedynie o osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Gdy w firmie pracują osoby na podstawie umów zlecenia bądź o dzieło to nie ma przeszkód do zawieszenia działalności gospodarczej.

Zawieszenie działalności gospodarczej – na ile?

Minimalny okres, na jaki można zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej, wynosi 30 dni. Najdłuższy możliwy czas to 24 miesiące. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej ma ważną wiadomość dla każdego, kto chce zawieszać działalność w lutym.

art. 14 ust. 1a  Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym

Zawieszenie działalności następuje od dnia wskazanego we wniosku do dnia złożenia wniosku o podjęcie prowadzenia działalności gospodarczej bądź do dnia wskazanego we wniosku. Należy pamiętać, że jeśli nie podejmiemy działalności gospodarczej w ciągu 24 miesięcy od jej zawieszenia, wpis zostanie wykreślony z urzędu.

Zawieszenie działalności gospodarczej 2018 – wniosek

Zawieszenie działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Aby tego dokonać, należy we właściwym urzędzie złożyć wniosek CEIDG-1. Można go złożyć zarówno on-line, jak i w tradycyjnej, analogowej formie.

Gdy wniosek chcemy złożyć elektronicznie, możemy skorzystać z dwóch sposobów jego złożenia.

Za pośrednictwem platformy ePUAP bądź w drodze specjalnie przygotowanej do tego strony internetowej, prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju.

Zawieszenie działalności gospodarczej – korzyści

Największą i niepodważalną korzyścią, jaka wynika z zawieszenia działalności, jest fakt, że przez okres zawieszenia przedsiębiorca nie ma obowiązku odprowadzania składek na rzecz ZUS, zaliczek na podatek dochodowy oraz nie musi składać deklaracji VAT. Odnośnie składek ZUS należy jednak rozróżnić składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Składki na ubezpieczenie społeczne – obowiązek odprowadzania składek obejmuje cały okres zawieszenia, proporcjonalnie do ilości dni, przez jakie nie przedsiębiorca nie prowadzi działalności.

W przypadku składki na ubezpieczenie zdrowotne obwiązek jej odprowadzania ustaje, jeśli okres zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje pełen miesiąc kalendarzowy. Składki nie płacimy zatem za każdy pełen miesiąc.

Co ważne – trzeba pamiętać o tym, że prawo do ubezpieczenia zdrowotnego wygada po 30 dniach od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Z tego wynika wniosek, że jeśli planujemy zawieszenie działalności gospodarczej na czas dłuższy niż miesiąc, to bezwzględnie musimy zadbać o zapewnieniu sobie ubezpieczenia zdrowotnego.

Fakt zawieszenia prowadzenia działalności nie oznacza, że mamy całkowity zakaz podejmowania jakichkolwiek czynności związanych z firmą. Ustawodawca określa katalog zachowań, jakie są dopuszczalne dla przedsiębiorcy w okresie zawieszenia. Są to:

 • wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
 • przyjmowanie należności lub obowiązek regulowania zobowiązania, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • zbywanie własnych środków trwałych i wyposażenia;
 • uczestniczenie w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 • wykonywanie wszelkich obowiązków, jakie są nakazane przepisami prawa;
 • osiąganie przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 • zostanie poddanym kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Tak jak zostało wspomniane wcześniej, zawieszenie i podjęcie prowadzenia działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Służy temu dokładnie ten sam wniosek, jaki wypełniamy przy jej zawieszeniu. Należy jedynie pamiętać o tym, że w przypadku niepodjęcia działalności przez po 24 miesiącach od jej zawieszenia, działalność gospodarcza zostanie wykreślona z rejestru z urzędu.

Firma przynosi straty? Podpowiadamy, jak zawiesić działalność

Zawieszenie działalności gospodarczej to ostateczność dla wielu firm dotkniętych epidemią koronawirusa. Przerwane łańcuchy dostaw, absencja pracowników, brak dochodów i pieniędzy na wypłaty i podatki to dla wielu przedsiębiorców powody ku podjęciu takiej decyzji. Tłumaczymy, jak wygląda zawieszenie działalności gospodarczej krok po kroku.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET – BIZNES na Facebooku

Koronawirus w Polsce przyczynił się do spadku dochodów przedsiębiorstw przy niezmienionych kosztach.

Pracodawcy nadal bowiem muszą opłacić czynsz, podatki, wynagrodzenie pracowników czy składki na ubezpieczenia. Choć rząd w ramach tzw.

tarczy antykryzysowej oferuje pakiet rozwiązań, które mają na calu podtrzymanie płynności finansowej, wiele firm nie chce ryzykować i decyduje się na zawieszenie działalności.

Zawieszenie działalności gospodarczej – CEIDG i KRS

Zawiesić działalność może każdy przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może bezterminowo, nie krócej jednak niż na 30 dni, zawiesi biznes. Spółkę zarejestrowaną w KRS możesz zawiesić maksymalnie na 24 miesiące

Warto dokładnie przemyśleć, na jaki okres zawiesić biznes. Data rozpoczęcia zawieszenia działalności gospodarczej może, ale nie musi pokrywać się z datą złożenia wniosku. W przypadku spółek decyzja o zawieszeniu musi być potwierdzona przez wszystkich wspólników.

Takie rozwiązanie pozwoli uratować finanse przedsiębiorców. W przypadku osoby zatrudniającej pracowników, należy jednak pamiętać o uprzednim rozwiązaniu umów. To samo dotyczy porozumień zawartych z kontrahentami firmy. Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się także z innymi formalnościami dotyczącymi m.in. składek na ZUS czy podatków.

Zawieszenie działalności gospodarczej online

Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej można zrealizować online lub w miejscowym urzędzie. W dobie koronawirusa korzystniejszym będzie załatwienie sprawy przez internet. Można to zrobić, logując się na stronie www.ceidg.gov.pl.

Warto wówczas zadbać o Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.  Można też udać się do urzędu miasta lub gminy i tam podpisać wniosek wydrukowany w domu lub uzupełnić go na miejscu. Poniżej załączamy wzór takiego wniosku.

W punkcie pierwszym należy wybrać podpunkt nr 3, czyli „wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej”.

Wzór wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej

Złożenie wniosku nic nie kosztuje, a okres zawieszenia biznesu rozpocznie się z dniem wskazanym we wniosku.

Zawieszenie działalności gospodarczej a ZUS

Co do zasady, zawieszenie działalności zwalnia ze składek na ZUS. W przypadku jednoosobowej działalności wniosek do CEIDG jest też informacją dla ZUS o wypisanie przedsiębiorcy z listy płatników i ubezpieczonych.

Nieco więcej obowiązków ma pracodawca zatrudniający pracowników. ZUS nie wyrejestruje bowiem płatnika, jeśli będzie on nadal zatrudniał osoby, za które płatnik jest zobowiązany przekazywać dokumenty rozliczeniowe, np. zleceniobiorców. Przed zawieszeniem biznesu należy więc rozwiązać umowy z pracownikami i wyrejestrować je w ZUS (na formularzu ZUS ZWUA).

Ze względu na formalności, warto decydować się na zawieszenie biznesu od pierwszego dnia miesiąca. Zawieszenie firmy w trakcie miesiąca wiąże się z obliczeniem składek proporcjonalnie do czasu prowadzenia działalności. Serwis biznes.gov.pl tłumaczy, na czym polega takie obliczenie.

– Podstawę wymiaru składek pomniejszasz proporcjonalnie o dni, w których już nie prowadziłeś działalności. Jak to zrobić? Dzielisz podstawę przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożysz wynik (bez zaokrąglania kwoty) przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom w danym miesiącu – czytamy w artykule.

Co istotne, składkę zdrowotną należy wówczas opłacić w całości. Warto też pamiętać, że w trosce o ubezpieczenie i przyszłą emeryturę nawet w trakcie zawieszenia biznesu nie trzeba rezygnować ze składek. Można je płacić dobrowolnie.

Przedsiębiorcy mogą na własną rękę opłacać składki emerytalne i zdrowotne. Nie mogą natomiast w tym czasie dobrowolnie opłacać składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. Wówczas należy złożyć ponowny wniosek do ZUS (ZUS ZUA lub ZUS ZZA).

Ten ostatni to zgłoszenie jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zawieszenie działalności gospodarczej a mały ZUS

Okres płacenia niższych składek w ramach małego ZUS-u jest limitowany i nie może przekraczać 3 lat. Na niekorzyść przedsiębiorców, zawieszenie działalności gospodarczej wliczane jest do okresu małego ZUS-u. Oznacza to, że choć w trakcie zawieszenia biznesu przedsiębiorcy nie będą korzystali z niższych składek, zawieszeniu nie ulegnie okres podlegania pod mały ZUS.

Zawieszenie działalności gospodarczej a VAT i PIT

Z podatkiem dochodowym sprawa jest prosta: zawieszenie biznesu zwalnia z obowiązku opłaty zaliczek na PIT. W okresie zawieszenia nie trzeba też składać deklaracji VAT za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

Takie zwolnienie nie obejmuje jednak podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importerów towarów lub usług spoza UE, a także okresów rozliczeniowych w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego. Takie zwolnienie do dotyczy również okresów rozliczeniowych, w ramach których podatnik musi rozliczyć podatek VAT oraz w ramach których musi dokonać korekty podatku naliczonego.

W dobie koronawirusa zawieszenie biznesu może okazać się korzystną opcją. Nie trzeba wówczas płacić składek na ZUS, zaliczek na PIT i – w większości przypadków-  podatku VAT.

To także odciążenie przedsiębiorców w zakresie obowiązków sprawozdawczych. Wadą tego rozwiązania jest jednak ryzyko utraty płynności finansowej, jeśli na czas zawieszenia firmy przedsiębiorcy nie znajdą innych źródeł utrzymania.

Zobacz też:  Maturzyści o obecnej sytuacji: czujemy stres

Co istotne, o ile sami nie zgłoszą się do ZUS, stracą prawo do ubezpieczeń.

Alternatywą dla zawieszania działalności jest skorzystanie z pakietu, jaki oferuje państwo. Chodzi m.in. o odroczenie na trzy miesiące składek na ZUS, mikropożyczki dla firm, dopłaty do pensji pracowników czy odroczenie spłaty rat kredytów nawet na pół roku.

RadioZET.pl/biznes.gov.pl

Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności – jak każdy biznes jest obarczone pewnym ryzykiem. Przedsiębiorca decydując się na przedmiot działalności, nie może wiedzieć czy na pewno mu się powiedzie takie przedsięwzięcie.

Prawo przewiduje jednak takie sytuacje i poprzez instytucje zawieszenia działalności – pozwala czasowo zaprzestać prowadzenia takiego biznesu. Warunkiem jest, aby był to przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników.

PRZYKŁAD

Niektóre formy działalności są okresowe. Przedsiębiorca prowadzi zbiór owoców – może być zainteresowany zawieszeniem działalności na zimę. Jest to bardziej opłacalne niż ponoszenie wszystkich kosztów w okresie kiedy jest brak zysków.

Unormowania dotyczące zawieszenia działalności gospodarczej znajdziemy w ustawach:

• z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. nr 101, poz. 1178 z późn. zm., dalej „u.d.g.”),

• z dnia 2 lipca 2004 r. – o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm., dalej „u.s.d.g.”).

Przedsiębiorca dokonuje wszystkich formalności związanych z zawieszeniem firmy w tej ewidencji działalności gospodarczej, w której złożył wniosek o rozpoczęcie działalności i jest wpisany.

Ewidencję prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Na tym terenie nie musi on być zameldowany na stałe.

Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu.

ZAPAMIĘTAJ

Organem ewidencyjnym jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta, wniosek powinien więc być skierowany do właściwego organu.

Warunkiem koniecznym zawieszenia – jest złożenie wniosku, zgodnie z art. 22a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2007 r. nr 168, poz. 1186 z późn. zm., dalej „ustawa o KRS”) oraz art. 7ba u.d.g. Wniosek taki powinien zawierać:

 • • oznaczenie przedsiębiorcy (nazwę lub firmę) – jest to nazwa, pod którą dana działalność jest zarejestrowana, dodatkowym oznaczeniem powinna być forma prawna,
 • • numer ewidencyjny PESEL, jeżeli posiada,
 • • oznaczenie miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy – adres przedsiębiorcy może być różny od adresu miejsca zameldowania. Jeżeli działalność jest stale wykonywana poza miejscem zamieszkania przedsiębiorcy, to wówczas powinien podać adres zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 • • wskazanie okresu, na jaki następuje zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,
 • • informację o niezatrudnianiu pracowników – jest to warunek konieczny, żeby wniosek został pozytywnie rozpatrzony.
 • Obecnie, aby przyspieszyć rozpatrywanie wniosków, są one składane na formularzu EDG-1, który jest składany w przypadku:
 • • wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 • • wniosku o zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej,
 • • wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej,
 • • wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej,
 • • zawiadomienia o zaprzestaniu działalności gospodarczej.
 • ZAPAMIĘTAJ
 • Na formularzu EDG-1 składa się wszelkie wnioski dotyczące formy bytu działalności gospodarczej.

Wzór wniosku zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz.U. nr 50, poz. 399). Przedsiębiorca nie musi w żaden sposób uzasadniać swojej decyzji o zawieszeniu działalności gospodarczej ani też uzyskać uprzednio zgody jakiegokolwiek organu.

Organ ewidencyjny nie ma obowiązku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zawieszenie – może wydać decyzję o odmowie wpisu w następujących przypadkach (art. 7c u.d.g.):

 1. • zgłoszenie dotyczyło działalności gospodarczej, która nie była objęta przepisami ustawy – dotyczy to przypadku, gdy z jakiegoś powodu prowadzona jest inna działalność – podlegająca odrębnym przepisom,
 2. • zgłoszenie zawiera braki formalne, których mimo wezwania przedsiębiorca nie usunął w wyznaczonym terminie – może to być brak któregokolwiek z elementów lub niewłaściwa forma,
 3. • został prawomocnie orzeczony zakaz wykonywania działalności gospodarczej określonej w zgłoszeniu przez przedsiębiorcę – prowadzenie, jak również zawieszenie działalności – nie może być kontynuowane.
 4. PRZYKŁAD

Przedsiębiorca zajmował się uprawą egzotycznych roślin do 2009 r. W listopadzie 2009 r., w związku z przejściowymi kłopotami finansowymi, zawiesił działalność na okres 6 miesięcy.

W tym czasie uprawa tych roślin stała się nielegalna.

Przedsiębiorca złożył więc wniosek o wznowienie działalności, jednak został on odrzucony, ponieważ działalność w takiej samej formie nie może być już kontynuowana.

Decyzję o odmowie wpisu przedsiębiorca może zaskarżyć do samorządowego kolegium odwoławczego, w razie negatywnego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Odmowa wpisu oznacza stwierdzenie przez organ ewidencyjny, że przedsiębiorca nie może zawiesić prowadzonej firmy.

W tej sytuacji przedsiębiorca musi dalej ją prowadzić (o ile nie został prawomocnie orzeczony zakaz wykonywania tej działalności gospodarczej) albo wystąpić z ponownym zgłoszeniem już nie obarczonym brakami formalnymi bądź zgłosić wniosek o wykreślenie z ewidencji.

Przedsiębiorca może złożyć wniosek EDG-1 osobiście, przesłać listem poleconym lub złożyć go w formie elektronicznej. Wniosek przesłany listem poleconym powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem przedsiębiorcy poświadczonym notarialnie.

Wniosek w wersji elektronicznej powinien być podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jeżeli złożony elektronicznie wniosek dotyczący zgłoszenia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie zostanie podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym, przedsiębiorca jest wzywany do własnoręcznego podpisania wniosku. Złożenie wniosku jest zwolnione z jakichkolwiek opłat. (art. 7ba u.d.g.)

ZAPAMIĘTAJ

Nie każdy urząd ma możliwość przyjmowania wniosku drogą elektroniczną. Aby uniknąć niepożądanych konsekwencji, należy wcześniej upewnić się, czy jest taka możliwość, albo przesłać wniosek listem poleconym.

Przedsiębiorca sam decyduje, na jaki okres chce zawiesić prowadzenie działalności. Nie ma też przeciwwskazań, żeby podczas prowadzenia tej samej działalności mógł ją kilkakrotnie zawiesić. Okres zawieszenia wynosi od 1 do 24 miesięcy (art. 14a u.s.d.

g.). Okres zawieszenia działalności rozpocznie się od dnia, który został wskazany we wniosku, nie wcześniej jednak niż w dniu złożenia wniosku.

Ważne jest, że gdyby przedsiębiorca chciał zawieszać kilkakrotnie działalność firmy na okresy po sobie następujące to łączny okres zawieszenia nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Natomiast po odwieszeniu działalności przedsiębiorca może po pewnym czasie znów ją zawiesić na okres od miesiąca do 24 miesięcy, bo czas dopuszczalnego zawieszenia działalności liczy się po takiej przerwie od nowa.

Pomimo że faktycznie przedsiębiorca nie prowadzi w okresie zawieszenia działalności, to jednak ma pewne prawa i obowiązki (art. 14a u.s.d.g.):

 • • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów – może więc np. podjąć starania, aby zabezpieczyć maszyny przed korozją;
 • • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej – jeżeli np. ktoś zamówił u przedsiębiorcy dostawę towaru to nie ma przeszkód, żeby to zobowiązanie wykonać;
 • • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie – może się np. pozbyć narzędzi, które nie są już mu potrzebne;
 • • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej – musi być np. stroną w postępowaniu cywilnym, jeżeli jego firma została pozwana;
 • • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa – jak np. obowiązki podatkowe;
 • • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej – nie jest zabronione w tym czasie uzyskiwanie innych dochodów, nie pochodzących z przedmiotowej działalności gospodarczej;
 • • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą – zawieszenie nie wyklucza kontroli ze strony Państwa.
 • PRZYKŁAD

Przedsiębiorca prowadzi firmę świadczącą usługi turystyczne. Ze względu na kryzys gospodarczy był zmuszony zawiesić działalność na czas wakacji w 2009 r. Niestety okres stagnacji przeciągnął się do maja 2010 r., więc dopiero po tym okresie przedsiębiorca rozpoczął na nowo świadczenie turystyki.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu, a dobrowolnie – chorobowemu. Prowadzący działalność ma obowiązek comiesięcznego opłacania składek na ubezpieczenia – niezależnie od zysku lub poniesionej straty.

Zawieszenie działalności powoduje chwilowe wygaśnięcie obowiązku opłacania składek.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne w zakresie ubezpieczeń społecznych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca dokonał zgłoszenia informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, do ostatniego dnia miesiąca, w którym przedsiębiorca dokonał zgłoszenia wznowienia wykonywania działalności gospodarczej (art. 36a ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych – t.j. Dz.U. 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

 1. Oprócz zgłoszenia faktu zawieszenia działalności do organu ewidencyjnego, należy też skontaktować się z ZUS w celu zawieszenia opłacania składek. Zakład może sporządzić dokumenty ubezpieczeniowe:
 2. • wyrejestrowanie płatnika składek (formularz ZUS ZWPA) – czyli osobę będącą odpowiedzialną za przeliczenie i pobranie oraz wpłacenie składek,
 3. • wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą (formularz ZUS ZWUA) – samego przedsiębiorcy,
 4. • członków rodziny osoby ubezpieczonej – osoby prowadzącej działalność (formularz ZUS ZCNA) – jeżeli przedsiębiorca zgłaszał do ubezpieczenia inne osoby ze swojej rodziny,
 5. • osób współpracujących (formularz ZUS ZWUA) – jeżeli były opłacane składki za osoby współpracujące z przedsiębiorcą,
 6. • członków rodziny osób współpracujących (formularz ZUS ZCNA) – jeżeli składki były opłacane za osoby z rodziny osób współpracujących.
 7. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń następuje z dniem, w którym działalność nie jest już wykonywana.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *