strona główna e-mail BRACIA SZKOLNI-USZYCEBRACIA SZKOLNI-USZYCE AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI KONTAKTYKONTAKTY

Signum Zgromadzenia
Historia
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Fundacja "Wszyscy Razem"
Mieszkania Chronione
Gospodarstwo Edukacyjne
Kontakty krajowe i międzynarodowe
Newslleter
Wpisz swój adres e-mail

 
Signum Zgromadzenia


Charyzmatem braci szkolnych jest wychowanie chrześcijańskie dzieci i młodzieży, przede wszystkim ubogich. Zgromadzenie założył św. Jan de La Salle w 1684 r. w Reims we Francji, w Polsce bracia szkolni są od 1903 r.

Św. Jan de La Salle stworzył nowoczesny system wychowawczy, obejmujący szkolnictwo ludowe, nauczanie zawodowe i wieczorowe, a także instytuty kształcenia nauczycieli. Podkreślał, że wychowawcy chrześcijańscy przez swoje nauczanie i ewangelizację „rodzą samego Jezusa w sercach dzieci”.

W Polsce bracia szkolni prowadzą w Gdańsku przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum; w Częstochowie i Uszycach specjalny ośrodek wychowawczy, szkołę podstawową i gimnazjum; zaś w Przytocku i Zawadzkiem mają domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży specjalnej troski.

Ponadto bracia są zaangażowani w katechezę w szkołach publicznych. Niektórzy bracia znani są ze swoich publikacji książkowych i w czasopismach katolickich. Bracia szkolni głoszą także rekolekcje dla dzieci i młodzieży.

Na świecie jest 7000 braci szkolnych, w tym 66 Polaków.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich (FSC).

Podstawą prawną Zgromadzenia jest:

-  Bulla Aprobacyjna Papieża Benedykta XIII z 1725 r.
-  Reguła Zgromadzenia Braci Szkolnych,

- Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej z 17 maja 1989 r.

 

    Zgromadzenie powstało w 1719 roku z myślą aby kształcić, wychowywać, a szczególnie aby objąć troską tych najbardziej pokrzywdzonych przez los – osoby niepełnosprawne.

Zgromadzenie swoją działalność opiera na zapisach w Regule Braci Szkół Chrześcijańskich. Tekst Reguły zawiera dwa rodzaje artykułów:

   ·    jedne stanowią fundamentalny kodeks Zgromadzenia, czyli Konstytucje, których nie można zmieniać bez zgody Stolicy Apostolskiej,

   ·   drugie,nazywane Statutami, stanowią kodeks uzupełniający i podlegają Kapitułom generalnym.

Wszystkie te artykuły mają jednakże tę samą moc prawną i stanowią razem Regułę, której celem jest prowadzić Braci do spełnienia ich powołania w Kościele.

Celem  Zgromadzenia jest ogólnoludzkie i chrześcijańskie wychowanie młodzieży, zwłaszcza ubogiej, zgodnie z posłannictwem powierzonym mu przez Kościół. Bracia, zgodnie ze swoim posłannictwem, tworzą szkoły, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej.

 

W Polsce bracia prowadzą:

·          Szkołę Podstawową, Gimnazjum w Częstochowie,

·          Przedszkole, Szkołę Podstawową, Gimnazjum i Liceum w Gdańsku,

·          Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Zawadzkiem,

·          Warsztat Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem,

·          Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uszycach,

·          Warsztaty Terapii Zajęciowej w Uszycach,

·          Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Częstochowie.

 

Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich - Uszyce