strona główna e-mail BRACIA SZKOLNI-USZYCEBRACIA SZKOLNI-USZYCE AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI KONTAKTYKONTAKTY

Signum Zgromadzenia
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Nasze WTZ-y
Ogólne informacje o WTZ
Kadra
Nasze pracownie
Zobacz co stworzyli nasi artyści
Linki
Galeria
Jak zostać jednym z nas
WTZ a prawo
Kontakt
Fundacja "Wszyscy Razem"
Mieszkania Chronione
Gospodarstwo Edukacyjne
Kontakty krajowe i międzynarodowe
Newslleter
Wpisz swój adres e-mail

 
Nasze WTZ-yWarsztaty Terapii Zajęciowej w Uszycach zapoczątkowały swoją działalność w drugiej połowie listopada 2004 r. Założycielem warsztatów jest Zgromadzenie Braci Szkolnych.

Do udziału w zajęciach terapeutycznych przez nas prowadzonych zapraszamy osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem uczestnictwa w WTZ.

Zajęcia na WTZ odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Uczestnikom zapewniamy bezpłatny transport na zajęcia oraz powrót do domu.

Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są na pięciu pracowniach:
- technicznej
- gospodarczo-ogrodniczej
- rękodzieła artystycznego
- gospodarstwa domowego
- ruchu i sportu

Uczestnicy Warsztatów objęci są opieką lekarską, terapeutyczną oraz indywidualnymi zajęciami z psychologiem.

Pod okiem fachowca-fizjoterapeuty można skorzystać z:
- sauny, hydromasażu
- muzykoterapii
- prądów fizykoterapeutycznych
- lampy Sollux
- masażu leczniczego
- indywidualnych ćwiczeń usprawniających i relaksujących


Miejscem warsztatów jest zabytkowy Dworek usytuowany na wzgórzu, skąd rozciąga się wspaniały widok na rozległe wsie i pola, na dolinę Prosny. Zatopiony w zieleni drzew, zachęca do relaksu i odpoczynku. Letni basen, tereny sportowe, park oraz małe zoo są wielką atrakcją dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a szczególnie możliwość skorzystania z przejażdżki konnej lub bryczką.


Główne cele działania naszych Warsztatów:

wszechstronna rehabilitacja zmierzająca do ogólnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych oraz przystosowania i funkcjonowania społecznego

osiągnięcia u uczestników, o ile jest to możliwe, takiego poziomu sprawności zawodowych, rozwoju psychomotorycznego i dojrzałości społecznej, który umożliwi w przyszłości podjęcie pracy w zakładach pracy chronionej rozwijanie podstawowych umiejętności zawodowych

pomoc rodzinie w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych nad osobą niepełnosprawną integracja ze społeczeństwem poprzez: promocję twórczości, organizowanie spotkań, imprez integracyjnych, wspólnych wyjazdów, wycieczek itp.

Potencjał Warsztatów wspomaga dobra baza lokalowa i dydaktyczna. Wspaniale zagospodarowana architektura terenu to:
- obiekty sportowe
- gospodarstwo edukacyjne (stały kontakt ze zwierzętami)
- park angielski
- sad z warzywniakiem
- tereny zielone

Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich - Uszyce