strona główna e-mail BRACIA SZKOLNI-USZYCEBRACIA SZKOLNI-USZYCE AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI KONTAKTYKONTAKTY

Signum Zgromadzenia
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Grupy Wychowawcze
Galeria
Dokumenty do pobrania
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Fundacja "Wszyscy Razem"
Mieszkania Chronione
Gospodarstwo Edukacyjne
Kontakty krajowe i międzynarodowe
Newslleter
Wpisz swój adres e-mail

 
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. św. Jana de La Salle w Uszycach prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijaskich dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

OFERTA EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNA:

- Szkoła Podstawowa,

- Gimnazjum,

- Szkoła Przysposabiająca do Pracy,

- Internat (grupy wychowawcze).

W naszym Ośrodku każde dziecko odnajdzie poczucie własnej wartości, będzie w stanie zapracować na sukces szkolny, do którego droga zawsze jest trudna, ale przy właściwej stymulacji i akceptacji możliwa do osiągnięcia przez każdego ucznia. U nas każdy traktowany jest podmiotowo i indywidualnie.

Szeroki wachlarz metod oraz form oddziaływań terapeutyczno – edukacyjnych i wychowawczych stosowanych przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę oligofrenopedagogów w trakcie zajęć lekcyjnych, rewalidacyjnych oraz po południu w internacie w celu jak najlepszego i globalnego podejścia - dostosowanego do indywidualnych potrzeb - każdego ucznia:

- metoda Dyna – Lingua M.S.,

- silwoterapia, ( poprzez kontakt z przyrodą)

- socjoterapia,

- psychoterapia,

- logorytmika,

- psychodrama,

- relaksacja,

- gry i zabawy dydaktyczne,

- zajęcia rehabilitacyjne,

- zajęcia logopedyczne,

- zajęcia fotograficzne (Kółko Fotograficzne),

- zajęcia komputerowe,

- zajęcia audiowizualne,

- zajęcia polonistyczne (redagowanie szkolnej gazetki „Flesz”)

Nasz Ośrodek położony jest w malowniczym zakątku, na wzgórzu w pobliżu lasów. Okolica sprzyja spacerom, wycieczkom, odpoczynkowi i relaksowaniu się po zajęciach. Potencjał kadrowy wspomaga bardzo dobra baza lokalowa i dydaktyczna oraz wspaniale zagospodarowana architektura terenu:

- boiska,

- basen,

- gospodarstwo agroturystyczne,

- park angielski,

- mini plac zabaw,

- minizoo,

- ścieżki edukacyjne,

- grille,

- ogród,

- sad.

Teren SOSW jest wspólnie użytkowany z Warsztatami Terapii Zajęciowej, gdzie nasi uczniowie będą mogli kontynuować rehabilitację zawodową i społeczną po ukończeniu szkoły.

Istniejemy od 1983r.

Aktywizujemy i integrujemy naszych wychowanków społecznie dostarczając im bodźców także w trakcie:

- stałych imprez szkolnych: Święto Pieczonego Ziemniaka, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Bal Karnawałowy, Powitanie Wiosny, Święto Patrona Szkoły, Dzień Otwarty „Drzwi do Integracji”;

- wycieczek, konkursów, wyjazdów, zabaw, spotkań różnego typu z dziećmi i młodzieżą z innych szkół, ośrodków oraz WTZ.

Bracia szkolni to zgromadzenie międzynarodowe dlatego współpracujemy z Francją, Holandią, Niemcami, Węgrami, Włochami.

Przy naszym Ośrodku działa Fundacja „Wszyscy Razem”, dzięki której możemy zapewnić uczniom pomoc socjalną w postaci paczek żywnościowych, wycieczek, udziału w projektach, imprezach, czy nawet przy zakupie opału na zimę.

Ośrodek prowadzony jest przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich i posiada uprawnienia szkoły publicznej. Centralnym miejscem domu jest Kaplica, a kształcenie i wychowanie dzieci młodzieży odbywa się w duchu chrześcijańskim. Nauka w naszym Ośrodku jest bezpłatna.

Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich - Uszyce