strona główna e-mail BRACIA SZKOLNI-USZYCEBRACIA SZKOLNI-USZYCE AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI KONTAKTYKONTAKTY

Signum Zgromadzenia
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Grupy Wychowawcze
Galeria
Dokumenty do pobrania
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Fundacja "Wszyscy Razem"
Mieszkania Chronione
Gospodarstwo Edukacyjne
Kontakty krajowe i międzynarodowe
Newslleter
Wpisz swój adres e-mail

 
Szkoła Przysposabiająca do Pracy

      W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym funkcjonuje Szkoła Przysposabiająca do Pracy o profilu Gospodarstwo Wiejskie zawierające elementy: uprawy roślin, hodowli zwierząt, małej gastronomii oraz agroturystyki.

Uczniowie szkoły to młodzież po ukończeniu gimnazjum, która ma problemy z nauką i nie potrafi wyuczyć się zawodu w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy. Mimo tych utrudnień uczniowie spędzą w naszej szkole czas ciekawie i pracowicie. Nauczą się samoobsługi, działania w grupie, czytania, pisania, liczenia, korzystania z komputera.

W naszej szkole realizowana jest zasada indywidualizacji zajęć z uczniem, w zależności od jego potrzeb i możliwości. Wszystkich uczniów angażujemy w życie szkoły poprzez aktywne uczestnictwo w uroczystościach oraz imprezach szkolnych i pozaszkolnych. 

Ośrodek prowadzony jest przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich i posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nauka w naszym Ośrodku jest bezpłatna.

Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich - Uszyce