strona główna e-mail BRACIA SZKOLNI-USZYCEBRACIA SZKOLNI-USZYCE AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI KONTAKTYKONTAKTY

Signum Zgromadzenia
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Fundacja "Wszyscy Razem"
Mieszkania Chronione
Gospodarstwo Edukacyjne
Kontakty krajowe i międzynarodowe
Newslleter
Wpisz swój adres e-mail

 
Mieszkania Chronione

Mieszkania chronione są specjalistyczna formą pomocy, świadczonej dla osób niepełnosprawnych lub okresowo dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze.Osoby te uczyły by się odpowiedzialnego życia pod nadzorem wychowawców lub pracowników socjalnych sprawdzających efekty usamodzielnienia.Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich, w Uszycach dysponuje odpowiednimi zasobami lokalnymi umożliwiający utworzenie mieszkań chronionych w naszym powiecie.


Art.19 pkt.11 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728) mówi o obowiązku tworzenia mieszkań chronionych. Utworzenie takich mieszkań jest w ciągłym zamyśle Zgromadzenia Szkół Chrześcijańskich w Uszycach

 


Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich - Uszyce