strona główna e-mail <u>BRACIA SZKOLNI-USZYCE</u>BRACIA SZKOLNI-USZYCE AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI KONTAKTYKONTAKTY

Signum Zgromadzenia
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Fundacja "Wszyscy Razem"
Mieszkania Chronione
Gospodarstwo Edukacyjne
Kontakty krajowe i międzynarodowe
Newslleter
Wpisz swój adres e-mail

 
BRACIA SZKOLNI-USZYCE

W 1983r. na mocy decyzji Rady Prowincji i ówczesnego Prowincjała Braci Szkolnych Tadeusza Gorli przybyło trzech Braci do Uszyc, tworząc wspólnotę i podejmując starania w celu utworzenia Zakładu Wychowawczego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Obecnie w Uszycach istnieje Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Specjalne i Szkoła Przysposabiającą do Pracy oraz grupy wychowawcze. Z uwagi na rozległy i piękny teren, w celu szeroko pojętej opieki, wychowania, rehabilitacji i integracji znajduje się Gospodarstwo Edukacyjne ze zwierzętami domowymi (konie, barany, kaczki, gęsi, króliki, świnki). Organizowane są również przez Ośrodek i Warsztat Terapii Zajęciowej kolonie, oazy, jednodniowe wycieczki szkolne, dla których przygotowane są ścieżki edukacyjne. Doskonałym instrumentem integracyjnym jest zaplecze gastronomiczne, gdzie poza codziennymi posiłkami dla grup wychowawczych, Warsztatów, personelu organizowane są spotkania, jubileusze, konferencje oraz dożywianie dzieci dwóch przedszkoli oraz Publicznej Szkoły Podstawowej. W celu zapewnienia możliwości usamodzielnienia się niektórych wychowanków w planach jest utworzenie mieszkań chronionych. 

30-sty kwietnia 2009r. to dzień zamknięcia Jubileuszu przybycia Braci Szkolnych do Uszyc, a zarazem dzień urodzin i chrztu założyciela św.Jana de La Salle.

W pogodny czwartek przed kościołem parafialnym pod wezwaniem WNMP, którego proboszczem jest ks.Andrzej Markowski gromadzą się delegacje:

- burmistrzowie: Gorzowa - pan Artur Tomala, Praszki – pan Jarosław Tkaczyński, Byczyny – pan Ryszard Gruner;

-    przedstawiciel mniejszości niemieckiej – pan Bernard Smolarek,

- zaprzyjaźnionych instytucji: szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domów Dziecka, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Kultury, organizacji turystycznych oraz całej społeczności lokalnej, na czele których stoją władze naszego powiatu:

-  pan Jan Kus - Starosta, pan Stanisław Belka – wicestarosta.

                Uroczystość Jubileuszu zaszczycił swą osobą również brat wizytator Prowincji Polskiej Wojciech Golonka wraz z przedstawicielami wspólnot z Częstochowy, Zawadzkiego, Kopca a także z Hiszpanii, Słowacji i Belgii.

Uroczystość uświetniła swą obecnością delegacja z rejonu Bogorodczany z Ukrainy, która wraz ze Starostą zwiedziła galerię podsumowującą dorobek Braci Szkolnych w Uszycach.

O godz. 11.00 rozpoczęła się uroczysta Msza Św. koncelebrowana, której przewodniczył ks.dziekan Franciszek Nawrot wraz z zaproszonymi księżmi.

Na rozpoczęcie Dyrektor Wspólnoty i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uszycach br.Antoni Topa wspomniał:

„...Gdy spojrzymy na koleje historii oczyma wiary, odnajdziemy sens wydarzeń, które często wydają nam się zbiegiem okoliczności. Wierzę, że dzisiejsza uroczystość również wpisuje się w opatrznościowy plan Boży, który realizuje się we wspólnocie ludzi zaangażowanych, każdy na swój sposób, tęskniących za prawdziwym braterstwem, radością i sprawiedliwością, bez względu na pozycję społeczną czy jakąkolwiek niepełnosprawność...”

Gorzowska Orkiestra Dęta pod kierownictwem pana Joachima Stefana, przedstawiciele delegacji, strażacy oraz wszyscy uczestnicy tego świątecznego dnia przemaszerowali do domu Braci, gdzie w pięknym otoczeniu pałacyku, zatopionego w zieleni starych drzew pod rozpostartym namiotem - rozpoczęła się akademia z prezentacją działalności Zgromadzenia i  historią Uszyc. Oprawę artystyczną uświetnił chór uczniów szkoły św.Jana de la Salle z Częstochowy. Chętnych gości do wyrażenia swoich życzeń i wręczenia bukietów kwiatów nie brakowało. Wszyscy obecni smakowali kulinarnych wyrobów pochodzących z miejscowej kuchni.

Cały ten czas uświetniały występy różnych zespołów takich jak:

- taneczny z Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce,

-„Oleśnianie” z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie,

- szkoły Tańca „Szafir”,

-„Prosna”- ludowy z Praszki oraz Kapela „Wyderka”

Rozstawione na całym terenie różnorodne stoiska wyrobów rękodzieła artystycznego, dały możliwość samodzielnego wykonania pisanki wielkanocnej, pracy w masie solnej, zapoznania się z koronkarstwem. Każdy znalazł miejsce na własną promocję a zarazem wyrażenie chęci pielęgnowania dawnych tradycji. Atrakcją dla dzieci były przejażdżka bryczką oraz zjeżdżalnia z suchym basenem.

Dzień Jubileuszu był dniem otwartym, tak więc można powiedzieć, iż setki osób zwiedziło Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Gospodarstwo Edukacyjne z inwentarzem, szczególnie zaś interesowano się końmi przeznaczonymi do hipoterapii. Popołudnie i wieczór przerodził się w festyn  z zabawą taneczną przy akompaniamencie zespołu muzycznego ”Aqua Plus.

Myślą przewodnią Jubileuszu był cytat z rozmyślań św. Jana de la Salle, który wzywa: „...Postarajcie się w swej gorliwości dawać dostrzegalne znaki, że kochacie tych, których Bóg Wam powierzył, podobnie jak Jezus Chrystus ukochał swój Kościół....”

Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich - Uszyce